مرور اکوسیستم ایران

اکوسیستم ایران

شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مناطق سیل‌زده نگران بازپرداخت وام‌های خود نباشند

صندوق نوآوری و شکوفایی بر اساس مأموریتی که در زمینه تأمین منابع مالی شرکت‌های دانش بنیان دارد، در تلاش است تا شرکت‌های دانش بنیان مستقر در استان‌های سیل‌زده را مورد حمایت قرار دهد.