مرور اکوسیستم ایران

اکوسیستم ایران

هم سرمایه‌گذاری دیجی‌نکست، کارایا و نیک‌ونچرز در استارتاپ اکتین

اکتین پلتفرم مبتنی بر هوش مصنوعی است که با سرویس خود قصد دارد به تراپیست‌ها و مربی‌ها کمک کند تا با بهره گیری از بینایی ماشین، به طور مستمر فعالیت‌ها و تغییرات اسکلتی عضلانی را ارزیابی…