مرور اکوسیستم ایران

اکوسیستم ایران

اضافه‌شدن امکان اسکان رایگان برای کودکان بیمار توسط موسسه خیریه سیمرغ

مؤسسه سیمرغ، بخش مسئولیت اجتماعی شرکت سفرهای علی‌بابا، علاوه بر ایجاد امکان سفرهای درمانی برای خانواد‌ه‌های محروم، اسکان رایگان بیماران نیازمند را نیز فراهم ساخته است. مؤسسه «سیمرغ»، یکی…

ضرورت برقراری ارتباط اعضای کمیسیون انرژی مجلس با کارآفرینان حوزه اجرا و خدمات دانش بنیان

مهدی شریف‌زاده، دبیر ستاد آب و انرژی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، توضیحی درباره مشکلات این اکوسیستم ارائه کرد: انتقال مشکلات و حمایت‌های مورد نیاز از طرف اکوسیستم نوآوری به…