مرور اکوسیستم ایران

اکوسیستم ایران

حمایت وزارت جهاد و بانک کشاورزی از استارتاپ‌ها برای ورود به بخش کشاورزی

در مراسم اختتامیه «فین‌تک فارم» وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل بانک کشاورزی با 17 استارتاپ از نزدیک صحبت کرده و از حمایت‌های ویژه‌ای خبر دادند تا راه ورود آنها به بخش کشاورزی هموارتر شود.

امضای تفاهم‌نامه همکاری سازمان فضایی ایران با صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری

تفاهم‌نامه همکاری سازمان فضایی ایران و صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی با هدف ایجاد بستر حمایتی و توسعه استفاده از فناوری‌های فضایی در زمینه کشاورزی به امضا رسید.