مرور اکوسیستم ایران

اکوسیستم ایران

تسهیل راه‌های تجارت و پرداخت الکترونیک برای استارتاپ‌ها

پرداخت الکترونیک سداد، با پیشنهاد طرح همکاری به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، درخواست تسهیل راه‌های تجارت و پرداخت الکترونیک حوزه‌های مختلف را برای استارتاپ‌ها ارائه کرده و توانست این پیشنهاد…

سامانیوم چیست

مدیر بخش توسعه و بازاریابی بانک سامان: «سامانیوم یک سامانه باشگاه مشتریان است که به دنبال تعامل و ارائه پاداش به مشتریان بانک سامان برای استفاده از خدمات بانکی است.»