مرور شتابدهنده

شتابدهنده

سومین دوره شتاب‌دهی مرکز نوآوری فرهنگی امید برگزار می‌شود

فعالیت محوری مرکز دانش‌بنیان امید، شناسایی، توانمندسازی، تربیت، شبکه‌سازی و سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌های مستعد جوان، در قالب گروه‌های نوپای خلاق و تلاش برای توسعه و تبدیل آن‌ها به مؤسساتی…

استارتاپ‌ها و شتابدهنده‌های حوزه انرژی ساماندهی می‌شود

در این مرکز که محلی برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شتابدهنده‌های حوزه انرژی است، فعالیت‌ها ساماندهی می‌شود. راه‌اندازی این مرکز را باید گامی برای تجمیع و تمرکز برای خلق ایده…