مرور رویدادها

رویدادها

هشتمین هفته جهانی کارآفرینی ایران هم‌زمان با 180 کشور جهان برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی هفته جهانی کارآفرینی ایران؛ سروش مودب دبیر دائمی هفته جهانی کارآفرینی خبر از برگزاری این رویداد برای هشتمین سال متوالی داد که به همت باشگاه کارآفرینی ایران و مرکز…