مرور رویدادها

رویدادها

اولین رویداد استارتاپ ویکند سلامت روان الکترونیک برگزار می‌شود

محورهای اصلی این رویداد، سواد سلامت روان و خودمراقبتی، آسیب‌های روانی اجتماعی (افسردگی، خودکشی، آزار و اذیت‌های سایبری، مصرف مواد و..)، مشاوره‌های الکترونیک،Game  و سلامت روان، ابزارهای…

اولین رویداد استارتاپی تندرستی برگزار شد

اولین رویداد استارتاپی تندرستی استان سمنان در دو محور «تغذیه و تندرستی» و «ورزش و تندرستی» برگزار شد؛ تیم‌های کانگور، گود فود و ساتر به عنوان تیم‌های برگزیده در این رویداد معرفی شدند.