مرور اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء

سیاست‌های حمایتی حوزه اینترنت اشیاء و شهر هوشمند اعلام شد

استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و شتاب‌دهنده‌های تخصصی فعال در حوزه اینترنت اشیاء و شهر هوشمند، می‌توانند با ارسال درخواست خود به همراه مستندات مرتبط به کارگروه اینترنت اشیاء و شهر هوشمند…