طرح جهش‌ تولید دانش‌بنیان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید

0

جهش تولید دانش‌بنیان: عنوان طرحی بود که برای بررسی مشکلات و تسهیل کارکرد شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور کشور از سوی فراکسیون دانش بنیان مجلس در تیرماه 1399 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

به گزارش شنبه پرس به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر کشور، این طرح با همکاری و مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و سایر نهادهای ذیربط به تصویب رسید. انجمن صنفی صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر کشور در راستای تقویت نهادهای مالی زیست بوم فناوری و نوآوری کشور جلسات، تعاملات و مکاتبات متعددی برگزار نمود که بخش عمده ای از پیشنهادات ارسالی برای این طرح با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در نسخه نهایی طرح فوق الذکر لحاظ گردید، که مصوبات طرح جهش تولید دانش بنیان مرتبط با نهادهای تامین مالی و سرمایه گذاری حوزه نوآوری، به شرح ذیل ایفاد می گردد.
◼️ الف – در بند (ح) ماده (۱) قانون امور گمرکی، متن زیر بعد از عبارت «ضمانتنامه بانکی» الحاق می‌شود:
ضمانت نامه صندوق‌ نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری با رعایت اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری

◼️ ب- در تبصره (۳) بند (خ) و جزء (۱۰) بند (د) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ /۱۱/ ۱۳۹۵ عبارت و صندوق نوآوری و شکوفایی بعد از عبارت «بانک‌های دولتی و غیردولتی» الحاق می‌شود.

◼️ پ- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ، نیروهای مسلح و مجموعه های زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان، بانک ها و موسسات مالی اعتباری و غیربانکی شرکتها و موسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مجازند در تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرایند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشین‌آلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار، ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲/ ۱۳۹۴ را بپذیرند.

◼️ ث- عبارت و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیر دولتی پژوهش و فناوری به ترتیب بعد از کلمات «بانک ها» و «بانک» به تبصره (۱) ماده(۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/ ۶/ ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، الحاق می شود.

◼️ ج- با هدف حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و با عنایت به جهش قابل توجه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور، مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، به سرمایه کنونی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات اضافه می شود.

◼️ چ- در راستای تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیست بوم فناوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمان هایی که توسط بخش خصوصی در اراضی پارک علم و فناوری احداث می شود، سند مالکیت اعیانی صادر نماید. پارک‌های علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط، مجاز هستند حق بهره‌برداری مالکانه و اذن در انتفاع از اراضی متعلق به خود یا اراضی که توسط منابع طبیعی یا مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های اجرایی یا مانند آنها، در اختیار پارک قرار داده شده است را در چارچوب مصوبات هیأت امنا و طرح جامع مصوب خود، در قالب قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی، اجاره بلند مدت یا واگذاری قطعی مشروط به «عدم تغییر کاربری» و «بهره‌برداری اختصاصی در چارچوب ماموریت‌های پارک»، در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و نوآور، اعضای پارک و سرمایه‌گذاران و کارگزاران ارایه خدمات تخصصی و عمومی قرار دهند.پارک های علم و فناوری حق واگذاری اراضی متعلق به خود را دارند.

سایر پیشنهادات انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر در طرح جهش تولید دانش بنیان با موضوع اعطای مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه گذاری مستقیم شرکت‌های بورسی بر روی شرکت‌های دانش بنیان و فناور و مشارکت در تاسیس و افزایش سرمایه نهادهای مالی و سرمایه گذاری حوزه نوآوری برای تقویت زیست بوم فناوری و نوآوری کشور ارائه شده است که از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و فراکسیون دانش بنیان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب می‌باشند.

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.