مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رتبه ششم دستگاه‌های اجرایی را کسب کرد

در ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی؛

0

بر اساس نتایج پنجمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه شده، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رتبه ششم را از بین 105 دستگاه اجرایی کسب نموده است.

در ارزیابی دوره پنجم، همانند چهار دوره گذشته از مدل بلوغ مرحله ای برای ارزیابی استفاده شده که مشتمل بر پنج مرحله حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی می‌باشد که مرکز در سه مرحله بلوغ تعاملی، تراکنشی و مشارکتی و در تمامی خدمات ارزیابی شده شامل سامانه جامع تجارت، مدیریت نظام تدارکات الکترونیکی دولت، اعطای مجوز دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی، صدور و ابطال انواع گواهی الکترونیکی و صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی امتیاز 100 درصد و در نهایت امتیاز نهایی 89.63% را کسب نموده است.

براساس گزارش ارائه شده از سازمان فناوری اطلاعات در این خصوص مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بالاترین رتبه ارائه خدمات الکترونیکی را در بین زیرمجموعه‌ های وزارت صنعت، معدن و تجارت به خود اختصاص داده است.

 

جهت دریافت “گزارش نتایج پنج مرحله ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی”، اینجا کلیک نمایید.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.