تا سال 1400، استارتاپ‌ها 6 هزار میلیارد سرمایه می‌خواهند!

سعید رحمانی، مدیرعامل سرآوا:

0

«به تجربه به ما ثابت شده که استارت‌آپ‌ها برای يونيکورن‌شدن که الان حدود 5 استارت‌آپ با اين وضعيت در ايران داريم، حداقل به 150 ميليون دلار يعني حدود 600ميليارد تومان سرمايه نياز دارند. 3هزار ميليارد تومان سرمايه برای اين 5يونيکورن هم نياز داريم. »

 سعید رحمانی در میزگرد سرمایه‌گذاری همایش یلدای کارآفرینان استارتاپی گفت: «اخيرا تحقيقي داشتيم در مورد اقتصاد ديجيتال ايران تا سال 1400. پيشبيني ما اين است که تا این سال، حداقل 1400 استارتآپ در ايران خواهيم داشت. البته اين عدد بزرگ نيست. اگر تصور کنيد که 1300 استارتآپ در مرحله بذري يا اوليه باشند، حداقل سرمايه موردنيازشان براي 3 تا 4 سال آينده، حدود يک ميليارد تومان است. پس اين استارتآپها 1300 ميليارد تومان پول مي‌‌خواهند. اگر فرض کنيم که 100 استارتآپ هم در مرحله مياني داشته باشيم و حداقل سرمايه موردنياز هرکدام 20 ميليارد تومان باشد، 2هزار ميليارد تومان هم براي اين استارتآپها نياز داريم. همچنين به تجربه به ما ثابت شده که استارتآپها براي يونيکورنشدن که الان حدود 5 استارتآپ با اين وضعيت در ايران داريم، حداقل به 150 ميليون دلار يعني حدود 600ميليارد تومان سرمايه نياز دارند. 3هزار ميليارد تومان سرمايه براي اين 5يونيکورن هم نياز داريم. پس جمع کل سرمايه موردنياز براي 4 سال آينده اکوسيستم ميشود 6هزار ميليارد تومان يا  1.4ميليارد دلار.»

جذب سرمایه خارجی کاری ندارد اما…

مدیرعامل سرآوا اعتقاد دارد اگر شرکتهاي استارتآپي بخواهند مدل چين را در پيش بگيرند و بخش عمده سرمايه از داخل کشور بيايد، پيشبيني اوليه اين است که در مرحله اول سرمايهگذاري هيچ نوع سرمايه خارجي نبايد جذب شود، در مرحله مياني 70درصد داخلي و 30 درصد خارجي و در مرحله نهايي 51درصد داخلي و 49درصد خارجي بايد جذب شود. «بنابراين کل سرمايه داخلي که نياز داريم نزديک به 4هزار ميليارد تومان است و سرمايه خارجي موردنياز هم تا 2 هزار ميليارد تومان است؛ يعني 900ميليون دلار سرمايه داخلي نياز داريم و 500ميليون دلار جذب سرمايه از خارج. من به جرات ميتوانم بگويم که چالش اصلي ما الان در ايران جذب سرمايه داخلي است. چون جذب 500 ميليون دلار سرمايه خارجي اصلا کار پيچيدهاي نيست.»

فرابورس برای استارتاپ‌ها راه را باز کند

رحمانی خطاب به امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران گفت: «ما ميخواهيم يونيکورنها و اسبهاي شاخدار را به بازار بورس ببريم. آقاي هاموني در بازار بورس بايد راه را براي حضور کسبوکارهايي چون آپارات، ديجيکالا و کافهبازار باز کند. درخواست ما اين است که سردر جديدي بازکنند. اين حوزه را استارتآپي و مسئله ارزشگذاري را متفاوت ببينند چون طبق استانداردهاي جهاني ارزشگذاري ميشوند و بسياري از آنها سودده نيستند، چون در حال رشد هستند. ما بايد وارد بورس شويم که بتوانيم سرمايهگذاران را متقاعد کنيم که سرمايهگذاري روي استارتآپها هم ميتواند به خلق ارزش منجر شود و اين مسئلهاي است که ما بايد طي 12 ماه آينده به آن فکر کنيم.»

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.