تا سال ۱۴۰۰، استارتاپ‌ها ۶ هزار میلیارد سرمایه می‌خواهند!

سعید رحمانی، مدیرعامل سرآوا:

0

«به تجربه به ما ثابت شده که استارت‌آپ‌ها برای یونیکورن‌شدن که الان حدود ۵ استارت‌آپ با این وضعیت در ایران داریم، حداقل به ۱۵۰ میلیون دلار یعنی حدود ۶۰۰میلیارد تومان سرمایه نیاز دارند. ۳هزار میلیارد تومان سرمایه برای این ۵یونیکورن هم نیاز داریم. »

 سعید رحمانی در میزگرد سرمایه‌گذاری همایش یلدای کارآفرینان استارتاپی گفت: «اخیرا تحقیقی داشتیم در مورد اقتصاد دیجیتال ایران تا سال ۱۴۰۰٫ پیشبینی ما این است که تا این سال، حداقل ۱۴۰۰ استارتآپ در ایران خواهیم داشت. البته این عدد بزرگ نیست. اگر تصور کنید که ۱۳۰۰ استارتآپ در مرحله بذری یا اولیه باشند، حداقل سرمایه موردنیازشان برای ۳ تا ۴ سال آینده، حدود یک میلیارد تومان است. پس این استارتآپها ۱۳۰۰ میلیارد تومان پول می‌‌خواهند. اگر فرض کنیم که ۱۰۰ استارتآپ هم در مرحله میانی داشته باشیم و حداقل سرمایه موردنیاز هرکدام ۲۰ میلیارد تومان باشد، ۲هزار میلیارد تومان هم برای این استارتآپها نیاز داریم. همچنین به تجربه به ما ثابت شده که استارتآپها برای یونیکورنشدن که الان حدود ۵ استارتآپ با این وضعیت در ایران داریم، حداقل به ۱۵۰ میلیون دلار یعنی حدود ۶۰۰میلیارد تومان سرمایه نیاز دارند. ۳هزار میلیارد تومان سرمایه برای این ۵یونیکورن هم نیاز داریم. پس جمع کل سرمایه موردنیاز برای ۴ سال آینده اکوسیستم میشود ۶هزار میلیارد تومان یا  ۱٫۴میلیارد دلار.»

جذب سرمایه خارجی کاری ندارد اما…

مدیرعامل سرآوا اعتقاد دارد اگر شرکتهای استارتآپی بخواهند مدل چین را در پیش بگیرند و بخش عمده سرمایه از داخل کشور بیاید، پیشبینی اولیه این است که در مرحله اول سرمایهگذاری هیچ نوع سرمایه خارجی نباید جذب شود، در مرحله میانی ۷۰درصد داخلی و ۳۰ درصد خارجی و در مرحله نهایی ۵۱درصد داخلی و ۴۹درصد خارجی باید جذب شود. «بنابراین کل سرمایه داخلی که نیاز داریم نزدیک به ۴هزار میلیارد تومان است و سرمایه خارجی موردنیاز هم تا ۲ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی ۹۰۰میلیون دلار سرمایه داخلی نیاز داریم و ۵۰۰میلیون دلار جذب سرمایه از خارج. من به جرات میتوانم بگویم که چالش اصلی ما الان در ایران جذب سرمایه داخلی است. چون جذب ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی اصلا کار پیچیدهای نیست.»

فرابورس برای استارتاپ‌ها راه را باز کند

رحمانی خطاب به امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران گفت: «ما میخواهیم یونیکورنها و اسبهای شاخدار را به بازار بورس ببریم. آقای هامونی در بازار بورس باید راه را برای حضور کسبوکارهایی چون آپارات، دیجیکالا و کافهبازار باز کند. درخواست ما این است که سردر جدیدی بازکنند. این حوزه را استارتآپی و مسئله ارزشگذاری را متفاوت ببینند چون طبق استانداردهای جهانی ارزشگذاری میشوند و بسیاری از آنها سودده نیستند، چون در حال رشد هستند. ما باید وارد بورس شویم که بتوانیم سرمایهگذاران را متقاعد کنیم که سرمایهگذاری روی استارتآپها هم میتواند به خلق ارزش منجر شود و این مسئلهای است که ما باید طی ۱۲ ماه آینده به آن فکر کنیم.»

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.