اعطای زمین اقساطی و مشوق به طرح‌های استارتاپی

مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران خبر داد:

0

«هرکسي در اجرای طرح‌هاي فناورانه و استارتاپی در شهرک‌هاي صنعتی، زمين بخواهد در اقساط ۴۸ ماهه و بيشتر، اين کار را انجام خواهيم داد و ۳۰ درصد مشوق می‌دهيم، نه فقط در حوزه توليد، بلکه در حوزه خدمات و الکترونيک هم این کار انجام می‌شود.»

صادق نجفی، مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتی ايران با روايت آماری از فعاليت واحدهاي صنعتی کوچک در کشور اعلام کرد: «حدود ۸۰ هزار واحد صنعتي در کشور داريم که ۹۰درصد اين واحدها را صنايع کوچک تشکيل مي‌دهند؛ از اين ميزان فقط حدود ۶۵ درصد فعالند.»  نجفي با بيان اينکه شعار امسال بايد در اولويت کاري قرار گيرد، افزود: «به علت اينکه بخش بزرگي از صنايع ما کوچک است بايد نوسازي، بازسازي، استارتاپ‌ها و صنايع کوچک روستايي و شهرک‌هاي صنعتي و ايجاد مشوق‌هايی در حوزه صادرات صنايع کوچک را در برنامه کاري خود قرار دهيم.»

مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتی کشور اضافه کرد: «اگر بتوانيم زنجيره‌هاي توليد و تامين را حل کنيم بسياري از مشکلات ما در حوزه صادرات، حل خواهد شد.» نجفي با بيان اينکه اقداماتي را براي نوسازي فناوري آغاز کرديم، گفت: «برنامه منسجمی را با معاونت علمي‌وفناوری رياست جمهوري آغاز کرده‌ايم تا بتوانيم از تسهيلات صندوق شکوفايي و از امکانات صنايع کوچک استفاده کنیم.»

او افزود: «هرکسي در اجرای طرح‌هاي فناورانه و استارتاپی در شهرک‌هاي صنعتی، زمين بخواهد در اقساط ۴۸ ماهه و بيشتر، اين کار را انجام خواهيم داد و ۳۰ درصد مشوق می‌دهيم، نه فقط در حوزه توليد، بلکه در حوزه خدمات و الکترونيک هم این کار انجام می‌شود.» به گفته نجفی، اين طرح‌ها از ابتداي ارديبهشت اجرايي خواهند شد.

منبع: دنیای اقتصاد

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.