مرور برچسب

FTC

FTC قوانینی برای تبلیغات اینفلوئنسرها در رسانه‌های اجتماعی وضع کرد.

سند (۱۰۱ افشاگری برای اینفلوئنسرها در رسانه‌های اجتماعی)، راهنمایی‌هایی را درباره تبلیغ کردن به اینفلوئنسرها ارائه می‌دهد، طبق این سند، وظیفه اینفلوئنسرها این است که شفاف باشند. طبق گفته…