مرور برچسب

dnaunion

مرکز نوآوری آو، در ساختمان dna union به صورت رسمی راه‌اندازی شد

ناصر پاشاپور نیکو: «آو با هدف انتقال خدمات مارکتینگ، تبلیغات و تحقیقات بازار تاسیس شد تا نیازهای آتی این حوزه را پاسخگو باشد. به عبارتی آو به وجود آمده است تا خدمات مارکتینگ در کشور را به…