مرور برچسب

کاوه جعفری

گرمای هوا و بی‌برقی، مانع جدید فعالیت استارتاپ‌ها در ایران!

جعفر محمدی: «روزانه دو ساعت قطعی برق داریم، دو ساعت در زمان دیگری از روز هم به دلیل قطعی برق ISP، اینترنت نداریم؛ یعنی ۴ ساعت از ۸ ساعت کاری روزانه را به همین راحتی از ما گرفته‌اند!»