مرور برچسب

پدرام کریمی

برای پروژه روبودست به کمک نیاز داریم

روبودست، دست ساخته‌شده توسط تکنولوژی چاپ سه‌بعدی برای کودکانی است که با مشکلات و ناهنجاری‌های دست در ناحیه آرنج به پایین درگیر هستند. اینها چون در سن رشد هستند، تا سن 18سالگی امکان استفاده…