مرور برچسب

وی سی کاپ شریف

دهمین دوره جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب‌وکار 3 مرداد افتتاح می‌شود

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در راستای شناسایی و توانمندسازی ایده‌ها، برای برگزاری دهمین جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب‌وکار شریف‌، کسب‌وکارهای نوپا و استارتاپ‌ها در کشور اقدام کرده است.…