مرور برچسب

وزارت جهاد کشاورزی

امضای تفاهم‌نامه برای استفاده از اینترنت اشیا در بخش کشاورزی

این تفاهم‌نامه با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در چارچوب پیش‌نویس سند برنامه اقدام مشترک و به منظور افزایش بهره‌وری و هوشمندسازی بخش…