مرور برچسب

هوشمندسازی

شهرداری مشهد خریدار ایده‌هایی است که به حل بهتر مسائل شهری کمک کنند

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد: «شهرداری مشهد خریدار شیوه‌هایی است که به حل بهتر مسائل شهری و هوشمندسازی آن کمک کنند. بسیاری از ایده‌هایی که از سوی استارتاپ‌ها مطرح می‌شود بدون مشتری…