مرور برچسب

هفته فضا

«ماه؛ دروازه ای به سوی ستارگان»

شعار هفته جهانی فضا امسال از سوی انجمن هفته جهانی فضا «ماه؛ دروازه ای به سوی ستارگان» در نظر گرفته شده و از این حیث سازمان فضایی ایران این شعار را سرلوحه و محور برنامه‌ریزی‌های خود قرار داده…