مرور برچسب

موسس شرکت استارتاپی

شرکت استارتاپی رابین جزء اولینها که دارای مجوز فعالیت درحوزه صنایع دستی کشور دارد

موسس شرکت استارتاپی رابین، با اشاره به گسترش فضاهای فعالیت ، انبار و فروش محصولات با رشد 1/5برابری در این شرکت، گفت: شرکت استارتاپی رابین جزو اولینها است که مجوز فعالیت در حوزه صنایع دستی…