مرور برچسب

مهدی امیری

همکاران سیستم روی چه استارتاپ‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کند؟

همکاران سیستم به دنبال استارتاپ‌هایی است که چرخه‌ کسب‌وکار این شرکت را کامل کنند. ما سال گذشته بیش از ۲۰ استارتاپ را ارزیابی کرده‌ایم. اما تعداد شرکت‌هایی که فناوری‌محور و مکمل خطوط محصولی…