مرور برچسب

مشکلات مدیریتی استارتاپ

پادپرس کمپینی برای رفع مشکلات مدیریتی استارتاپ‌ها برگزار می‌کند

در این روزها به کرات شاهد به بن‌بست رسیدن کار استارتاپ‌های جوان ولی ناموفق هستیم. وقتی به دنبال دلایل این امر می‌رویم از جمله متهمان همیشه حاضر در لیست به ضعف کار تیمی و مشکلات مدیریتی بر…