مرور برچسب

مشاوره استارتاپی

از دانشمندان بی‌تجربه و کارآفرینان بدون دانش، مشاوره استارتاپی نگیرید!

قبل از آنکه سفره‌ دل بگشایید، فرد متخصص را بررسی کنید. برای مثال از افرادی که با قطعیت نظر می‌دهند و جایی برای تشخیص خودتان باقی نمی‌گذارند، پرهیز کنید. یا‌ از افرادی که می‌خواهند بگویند از…