مرور برچسب

مرکز ملی داده فضایی

فراهم شدن دسترسی و پردازش داده‌ها برای استارتاپ‌ها

یکی از زیرساخت‌های مهم و زیربنایی مورد نیاز در زمینه ذخیره‌سازی، پردازش و به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات، مرکز ملی داده و اطلاعات فضایی است که پروژه تجهیز زیرساخت فیزیکی آن تعریف و اجرایی…