مرور برچسب

محمدرضا هاشمی

رقابت جاده ابریشم، از 21 مهر به مدت 10 روز و در 5 شهر برگزار می‌شود

 امسال دومین تور استارتاپی جاده ابریشم به عنوان نخستین رویداد بین‌المللی در حوزه استارتاپی ایران، از 21 مهرماه آغاز می‌شود و به مدت 10 روز از پنج شهر مشهد، تهران، تبریز، شیراز و کرمان عبور…