مرور برچسب

سپاه پاسداران

سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل شهری از جمله اسنپ ارتباطی با سپاه ندارند

به رغم شایعاتی که از مدت‌ها پیش زمزمه شده است، برای تنویر افکار عمومی و آگاهی ملت عزیز ایران تاکید می‌کنیم، نه تنها اسنپ، بلکه هیچ یک از سامانه‌های هوشمند حمل‌و‌نقل شهری، ارتباطی با سپاه…