مرور برچسب

سازمان امور مالیاتی

⁣استارتاپ‌ها با وجود زیان‌ده بودن مشمول مالیات‌های سنگین شده‌اند

قابل ذکر است که اکثر استارتاپ‌ها از جمله شرکت ایسام از همان آغاز فعالیت، با وجود ابراز زیان و هزینه‌های هنگفتی که به آن تحمیل شده، سال‌های پیاپی با تشخیص علی‌الراس، مشمول پرداخت مالیات و…