مرور برچسب

ریجس اینترنشنال

فضای کار اشتراکی برای استارتاپ‌ها

ریجس در حال تاسیس دفتر دیگری در تهران و ورود به شهرستان‌ها است. تا به حال مذاکرات مربوط به تاسیس دفتر در شهرستان‌های اصفهان، شیراز و مشهد انجام شده است. فعالیت اصلی ریجس، مشخصا کارهای مشاوره…