مرور برچسب

روح الله پرنیان مهر

شرینویی که به دکمه تبدیل شد

نام این استارتاپ قبلا شرینو بود؛ حدود دوماه است که به دکمه تغییر نام داده است. شرینو نام سختی برای تلفظ بود. علاوه بر آن، از ابتدا ما برنامه داشتیم و می‌دانستیم که بعد از مدتی تغییر نام…