مرور برچسب

خلاق و نوآور

تعطیلی هر کسب‌وکار خلاق و نوآور بزرگ‌ترین خیانت به کشور است

سورنا ستاری: «اگر کارآفرینان این اطمینان خاطر را داشته باشند که کسی نمی‌تواند کسب‌وکار آنان را تعطیل کند پای در میدان می‌گذارند؛ باید کشور به این باور برسد که تعطیلی هر کسب‌وکار خلاق و نوآور…