مرور برچسب

حقوق استارتاپ

دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده استارتاپ‌ها تشکیل می‌شود

رییس قوه قضاییه با اعلام حمایت و صیانت کامل دستگاه قضایی از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها، بر ضرورت دستیابی به قوه قضاییه هوشمند و بهره‌مندی از فناوری و نوآوری برای تحول قضایی تاکید کرد.