مرور برچسب

حسین میرزایی

آسیب‌شناسی و بایدها و نبایدهای راه‌اندازی استارتاپ در ایران

یکی از مقصران اصلی در آسیب‌شناسی راه‌اندازی استارتاپ در ایران منتورهایی هستند که با افتخار آمار تعداد استارتاپ‌های شکست خورده خود را رزومه و پشتوانه تجربه خود قرار دادند و برهه‌ای خود را…