مرور برچسب

انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی

متاسفانه خوشبین نیستم!

حمید رضا اعتدال مهر رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در واکنش به صحبت های مدیرکل امورفنی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی که در آن به این نکته اشاره شده بود: «در صورتی که مرجع و یا…