مرور برچسب

اسنپ

استرس استارتاپ‌ها از فیلتر احتمالی تلگرام

«موضوع فیلترینگ برخی از شبکه‌های اجتماعی و نامشخص بودن این موضوع، تاثیر بسیار نگران‌کننده‌ای روی خیلی از استارتاپ‌ها و نحوه کار آن‌ها دارد. این موضوع آن‌ها را با چالش‌های بسیاری درگیر کرده و…

پلمپ دفتر اسنپ در یزد هنوز ادامه دارد!

حدود یک ماه پیش بود که از تخریب و حمله به دفتر اسنپ در شهر کرمان شنیدیم آنهم پیش از شروع فعالیت اسنپ در این شهر. در حالی که صحبت از توقف فعالیت اسنپ در کرمان بود، این سامانه کار خود را…

اسنپ ۲ هزار راننده معلول دارد

شیدماهر در این مراسم اعلام کرد در این روزها که اسنپ به طور کامل در زندگی مردم حضور دارد، 2000 نفر از همراهان اسنپ از این قشر هستند که به طور کامل شرکت آن‌ها را از پرداخت کمیسیون، معاف کرده…