مرور برچسب

آسان پرداخت

آغاز همکاری مشترک آپ و اسنپ

با نگاه حداکثرسازی منافع بلند مدت برای تمامی ذی‌نفعان از جمله کاربران و سهامداران شرکت آسان پرداخت پرشین و گروه اینترنتی رز، در جهت افزایش توان رقابتی و گسترش میزان دسترسی‌های عموم در قالب…