گفتگو با علیرضا عطاری مسئول اجرایی اینو جوان ۲۰۲۱

در آینده مدیران قابلی داشته باشیم

0

طرح اینو جوان چطور شکل گرفت و چه روندی داشت؟
اینوجوان سال ۲۰۲۰ توسط شتاب دهنده بهران فر اجرا شد و رسالتش حمایت از دانش آموزان و جوانان است و بیشتر تمرکزش روی این قشر خاص است تا حوزه خاص. امسال هم سعی کرد رویدادی به اسم ایده آموز برگزار کنیم که از سال ۹۲ این رویداد برگزار شد و در سال ۹۴ نتیجه گرفت. این طرح در دبیرستان های البرز، علامه هلی، امام جعفر صادق، پارک های علم و فناوری دانشگاه تهران،علم و صنعت و پردیس برگزار شده است.
در ‌نمایشگاه اینوتکس چه فعالیتی داشتید؟
اینو جوان هر روز یک رویداد ایده آموز برگزار کرد که دانش آموزان با ۲۰ نفر از شرکت کنندگان بودند. کارگاه آموزشی و بازی های مختلفی بود که پس از پایان بازی در فاصله ای که نتایج بررسی بشوند، حدود ۳۰ تا ۴۰ دقیقه ما سعی کردیم کارگاهای مختلف برگزار کنیم؛ مثل کارگاه حله مسئله، خلاقیت، ایده پردازی، هدف گذاری، کارافرینی، که در این کارگاه ها نوجوان ها را آموزش بدهیم و زیرساخت آموزش قشر جوان را فراهم کنیم که در نسل بعد و در آینده مدیران قابلی داشته باشیم.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.