مرور فین‌تک

فین‌تک

اتاق اصناف و دبیرخانه هیئت عالی نظارت متولی کسب‌وکارهای اینترنتی هستند

اتحادیه خشکشویی‌ها و لباسشویی‌های تهران به اظهارات تعدادی از مسئولین استارتاپ‌های خشکشویی و سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در خصوص مشکلات به وجود آمده در صنف خشکشویی پاسخ داده است.

زودشور برای فعالیت نیازی به دریافت مجوز از اتحادیه خشکشویی‌ها ندارد

با توجه به تأسیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در سال گذشته قوانین صنفی جاری کشور در خصوص فعالیت‌های اینترنتی، این سایت برای فعالیت در فضای مجازی نیاز به اخذ مجوز از آن اتحادیه ندارد و…

چالش‌های استارتاپ‌های بیمه بررسی شد

عمده نیازهای استارتاپ‌های حوزه بیمه، دسترسی به سامانه سنهاب، مبتنی بر API ، دسترسی به سرویس‌های احراز هویت و اهلیت، حذف فیزیک بیمه‌نامه، ایجاد و دسترسی به سرویس‌های استعلام و صدور آنی…