مرور یادداشت

یادداشت

مشکلات استارتاپ‌ها چیست؟

در اکوسیستم‌های پیشرفته و حتی بالغ دنیا که مشاوران باتجربه‌ زیادی وجود دارد، سرمایه‌گذاران بسیار هوشمند هستند و حتی کارآفرینان تجربیات قبلی دارند، باز هم به شدت به دنبال یادگیری و مطالعه…