مرور اکوسیستم ایران

اکوسیستم ایران

سومین دوره شتاب‌دهی مرکز نوآوری فرهنگی امید برگزار می‌شود

فعالیت محوری مرکز دانش‌بنیان امید، شناسایی، توانمندسازی، تربیت، شبکه‌سازی و سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌های مستعد جوان، در قالب گروه‌های نوپای خلاق و تلاش برای توسعه و تبدیل آن‌ها به مؤسساتی…

آغاز همکاری آژانس‌ها و ماکسیم!

«به علت ورود تاکسی‌های اینترنتی به شهرستان بابلسر و برای جلوگیری از بیکاری رانندگان و مدیران مؤسسات، مؤسسات گردشگری و اتومبیل کرایه شهرستان خود را به‌روز و به رقابت با تاکسی‌های اینترنتی…