مرور اکوسیستم ایران

اکوسیستم ایران

استارتاپ‌ها و شتابدهنده‌های حوزه انرژی ساماندهی می‌شود

در این مرکز که محلی برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شتابدهنده‌های حوزه انرژی است، فعالیت‌ها ساماندهی می‌شود. راه‌اندازی این مرکز را باید گامی برای تجمیع و تمرکز برای خلق ایده…