مرور اکوسیستم ایران

اکوسیستم ایران

شرکت استارتاپی رابین جزء اولینها که دارای مجوز فعالیت درحوزه صنایع دستی کشور دارد

موسس شرکت استارتاپی رابین، با اشاره به گسترش فضاهای فعالیت ، انبار و فروش محصولات با رشد 1/5برابری در این شرکت، گفت: شرکت استارتاپی رابین جزو اولینها است که مجوز فعالیت در حوزه صنایع دستی…

شروع بی‌سروصدای «ولث‌تک‌ها»

بورس، بانک و بیمه سه ضلع اصلی فعالیت‌های مالی یک کشور را تشکیل می‌دهند و استارت‌آپ‌های فین‌تکی اکنون با ورود به هر سه آنها توانسته‌اند گردوخاکی در بخش‌های اقتصادی کشور راه‌بیندازند.

پادپرس کمپینی برای رفع مشکلات مدیریتی استارتاپ‌ها برگزار می‌کند

در این روزها به کرات شاهد به بن‌بست رسیدن کار استارتاپ‌های جوان ولی ناموفق هستیم. وقتی به دنبال دلایل این امر می‌رویم از جمله متهمان همیشه حاضر در لیست به ضعف کار تیمی و مشکلات مدیریتی بر…

بدعت‌های خطرناک؟

بدعت یعنی چیز نوپیدا و بی‌سابقه؛ آیین نو؛ رسم تازه. برخی بدعت را امری پسندیده می‌دانند و برخی نه. سعدی می‌گوید «زحسن روی تو بر دین خلق می‌ترسم ‌/ که بدعتی که نبوده ست در جهان آری». برخی دیگر…