مرور اکوسیستم ایران

اکوسیستم ایران

مرز میان شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان و استارتاپ‌ها مشخص نیست

عبدالرضا نوروزی: «اقتصاد دانش‌‌بنیان در سال ‌های اخیر به ‌عنوان معبر اقتصاد مقاومتی و مهمترین موضوع برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته تا نیاز کشور برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم شود؛ اما…

دعوت از استارتاپ‌ها برای همکاری با فدراسیون‌های ورزشی

تعدادی از فدراسیون‌های ورزشی در نظر دارند وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌‌هایی اختصاصی را با کمک استارتاپ‌ها برای موضوعات آموزشی و اطلاع‌رسانی مشاغل تخصصی خود توسعه داده و در قبال آن، ظرفیت‌های…