صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بازنشستگی روی چه استارتاپ‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کند؟

امیرسینا جیرفتی، مدیر صندوق جسورانه بازنشستگی پاسخ داد:

0

استارتاپ‌های حوزه فین‌تک (تکنولوژی‌های مالی)، تکنولوژی‌های بیمه و استارتاپ‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط با بازنشستگان، سه حوزه‌ای است که صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بازنشستگی در آنها فعالیت می‌کند و روی استارتاپ‌های مختلف این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند.

امیر سینا جیرفتی، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بازنشستگی از پذیره‌نویسی این صندوق به شکل عمومی خبر داد و گفت: «ما به شکل یک صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فعالیت می‌کنیم که اخیرا در سازمان بورس ثبت شده و تا چند وقت آینده پذیره‌نویسی آن انجام می‌شود. یونیت‌های این صندوق به صورت عمومی و از طریق بورس واگذار می‌شود.»

به گزارش خبرگزاری شنبه‌پرس جیرفتی در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بازنشستگی توضیح داد: «صندوق جسورانه فناوری بازنشستگی، یک ونچر کپیتال فاند یا به عبارت بهتری یک ونچر کپیتال تراست است. صندوق جسورانه‌ای است که در سازمان بورس ثبت شده و کار آن سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌هاست؛ البته همه استارتاپ‌ها شامل سرمایه‌گذاری‌های وی‌سی بازنشستگی نمی‌شوند.» مدیر صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بازنشستگی ادامه داد‌ که استارتاپ‌های حوزه فین‌تک (تکنولوژی‌های مالی)، تکنولوژی‌های بیمه و استارتاپ‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط با بازنشستگان، سه حوزه‌ای است که صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بازنشستگی در آنها فعالیت و روی استارتاپ‌های مختلف این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند.

جیرفتی در رابطه با مراحل سرمایه‌گذاری‌های این صندوق هم بیان کرد: «تمرکز صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی بیشتر روی استارتاپ‌های مراحل سید و ارلی استیج است ولی محدودیتی برای سرمایه‌گذاری در مراحل بالاتر هم وجود ندارد؛ به خصوص در حوزه‌های ict مرتبط با بازنشستگان محدودیتی برای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بازنشستگی وجود ندارد.»

منبع: اینوتاکس

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.