در صدد راه اندازی و تاسیس هلدینگ گردشگری هستیم

مدیر پروژه استارتاپی زیتون نت:

0

مدیر پروژه استارتاپی زیتون نت، گفت: در صدد به راه اندازی و تاسیس هلدینگ گردشگری هستیم که فعالیت در این حوزه می تواند حوزه بسیار وسیعی داشته باشد که می توان پروژه استارتاپی زیتون نت را زیر نظر این هلدینگ برای ادامه فعالیت قرار داد.

سعید رنجبر، مدیر پروژه استارتاپی زیتون نت، درحوزه فعالیتهای گردشگری ، اقامتگاهی ، عرصه محصولات کشاورزی و شیلات  و زیتون ، با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی در هفته نامه شنبه در زمینه فعالیت  پروژه استارتاپی زیتون نت ، گفت: وضعیت این پروژه در رزو خانه های روستایی بعنوان اقامتگاه گردشگران مطلوب و حائز اهمیت بوده است.

به گزارش شنبه پرس، رنجبر، با بیان اینکه با اطلاع رسانی بخشی از حوزه فعالیت زیتون نیز بهتر شده است، ادامه داد: روی صنایع دستی فعلا تمرکز نداریم و نیازمند اطلاع رسانی در این راستا هستیم.

مدیر پروژه استارتاپی زیتون نت ، درادامه با اشاره به فعالیت سه نفره اعضای اصلی این پروژه استارتاپی، تصریح کرد: جلساتی با یکی از اساتید و مدیران  مالی سرمایه گذاری ملل برروی ایده و طرح به راه اندازی و تاسیس هلدینگ گردشگری داشته داشتیم .که فعالیت در این حوزه می تواند حوزه بسیار وسیعی باشد که می توان پروژه استارتاپی زیتون نت را زیر نظر این هلدینگ برای ادامه فعالیت قرار داد.

رنجبر، با بیان اینکه در صدد توسعه فعالیت در حوزه کشاورزی و شیلات هستیم ، اضافه کرد: در حال حاضر در این حوزه دارای فروش 40-30کیلویی ماهی بودیم.

مدیر پروژه استارتاپی زیتون نت ، با تاکید بر اطلاع رسانی دقیق در این حوزه گفت: غذا های محلی و اقامتگاهه از الویتهای کاری این مجموعه دراین زمینه  خواهد بود.

رنجبر، همچنین در پایان خبر از به راه اندازی تورهای گردشگری مسافرتی پروژه استارتاپی زیتون نت داد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.