تماس با ما

خبرگزاری شنبه پرس اولین خبرگزاری است که موضوع استارتاپ ها می پردازد.

شما هم می توانید برای پوشش ایونت ها،ورکشاپ ها و اخبار محصولات و شرکتتان با ما تماس بگیرید یا خبرهایتان را برای ما ارسال کنید.

شماره تماس با دفتر خبرگزاری: ۰۲۱۸۶۰۳۱۳۰۷