تبلیغات با محتوای تشویق به خروج ارز از کشور ممنوع است

0

ساترا با ارسال تذکر کتبی، ممنوعیت نمایش تبلیغاتی که مشوق خروج سرمایه انسانی، فکری و مالی از کشور باشد را به رسانه‌های متخلف ابلاغ کرد

به گزارش روابط عمومی ساترا؛ در پی تبلیغات بنگاه‌های خرید ملک در خارج از کشور در برخی از رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، ساترا با ارسال تذکر کتبی، ممنوعیت نمایش تبلیغاتی که مشوق خروج سرمایه انسانی، فکری و مالی از کشور باشد را به رسانه‌های متخلف ابلاغ کرد.

پیشنویس دستورالعمل تبلیغاتی ساترا

پیش از این ساترا پیش‌نویس دستورالعمل تبلیغاتی‌اش را به منظور نظرخواهی عمومی روی سایت خود به آدرس yun.ir/wv3109 منتشر کرده بود. پس از نظرخواهی از متخصصان و جمع‌بندی نظرات، این دستورالعمل نهایی و به رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ابلاغ خواهد شد.

این دستور العمل شامل سه فصل است که هر فصل موضوعات مرتبط را به طور احتصاصی جزئیات روند انتشار تبلیغات را مورد توجه قرار داده است. بر همین اساس در ابتدا تعاریف با جزئیات بیان شده و در فصل دوم مقررات عمومی حوزه تبلیغات در صوت و تصویر فراگیر مورد توجه ساترا قرار گرفته است.

این فصل خود شامل مقررات پیرامون محتوای تبلیغ به شکل عمومی و اختصاصی، مقررات پیرامون حوزه کودک و نوجوان، مقررات پیرامون حوزه داده و حریم خصوصی، مقررات پیرامون بازاریابی توسط افراد تاثیرگذار و همچنین مقررات پیرامون حمایت مالی در این تبلیغات است.

دستورالعمل رسانه‌ها

فصل سوم این دستور العمل هم‌اندیشی نیز مقررات اختصاصی حوزه تبلیغات در صوت و تصویر فراگیر به تفکیک نوع رسانه را مورد بررسی قرار داده و این موضوع را در سه بخش رسانه‌های ناشر محور، صوت محور و کاربر محور مورد بررسی قرار داده است.

همچنین در فصل چهارم این بررسی مقررات پیرامون تبلیغات رسانه‌‌های صوت و تصویر در سایر رسانه‌ها با جزئیات کامل و در ۱۰ ماده عنوان شده است. فصل پنجم و نهایی نیز با عنوان الزامات اجرایی طی ۶ بند آخرین الزمات مورد توجه ساترا را عنوان کرده است.

در آخرین ماده از فصل پنجم این دستور العمل هم آمده که پس از تایید کمیته تخلفات براساس مندرجات فصل پنجم (تخلفات و تنبیهات) در سند دستورالعمل ضوابط و شرایط رسیدگی به تخلفات و شکایات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، به تخلف تبلیغاتی رسیدگی خواهد شد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.