انتقال دانش و تجربه در دانشگاه پیام‌نور

سلسله رویدادهای پیش به سوی دانشگاه کارآفرین

0

در رویداد کارآفرینی انتقال دانش و تجربه، هر استارتاپ، از نحوه شکل‌گیری ایده و چگونگی ورود به حوزه کارافرینی تا رسیدن به بازار و شرح وضعیت بهره‌وری خود پرداخت. در ادامه، حاضرین پرسش‌های خود که شامل چگونگی تشکیل تیم و جذب سرمایه و انجام مراحل قانونی و سایر مسائل و مشکلات موجود استارتاپ‌ها بود پرسیدند و با جواب مسئولان استارتاپ‌ها، جلسه به صورت تعاملی پیش رفت.

رویداد کارآفرینی انتقال دانش و تجربه، رویدادی است که هفته گذشته با مشارکت دو انجمن علمی مدیریت رسانه و مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور، در دانشگاه پیام نور غرب تهران برگزار شد. این رویداد، یکی از برنامه‌های سلسله رویدادهایی با نام پیش به سوی دانشگاه کارآفرین بود. برخی استارتاپ‌های موفق، مانند میوه، Payment24، پانچ کارت، دادسان، Talk English در این مراسم حضور داشتند.

در این برنامه، هر استارتاپ، از نحوه شکل‌گیری ایده و چگونگی ورود به حوزه کارآفرینی تا رسیدن به بازار و شرح وضعیت بهره‌وری خود گفت. در ادامه، حاضرین پرسش‌های خود که شامل چگونگی تشکیل تیم و جذب سرمایه و انجام مراحل قانونی و سایر مسائل و مشکلات موجود استارتاپ‌ها بود پرسیدند و با جواب مسئولان استارتاپ‌ها، جلسه به صورت تعاملی پیش رفت.

پس از اتمام این مرحله، استارتاپ‌های حاضر از فضای دانشگاه دیدن کردند .

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.