آئین‌نامه کاهش موانع مشاغل مجازی ابلاغ شد

مدیرانی که بدون در نظر گرفتن مجوز، شکایتی را امضا کنند، به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع خواهند شد.

0

سازوکار اجرایی کارگروه کاهش موانع و حمایت از کسب‌وکارهای مبتنی بر فضای مجازی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

برای حمایت از کسب‌وکارهای مبتنی بر فضای مجازی و کاهش موانع این نوع مشاغل، دستورالعمل «تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاه‌ها به طرفیت آنها»، به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.

بر اساس این شیوه نامه، کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی با عضویت نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ صنعت، معدن و تجارت ـ فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ امور اقتصادی و دارایی و همچنین معاونت علمی ریاست جمهوری در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل می‌شود.

«کمیته تخصصی» این کارگروه نیز متشکل از کارشناسان معرفی شده هر یک از دستگاه‌های عضو کارگروه با ترکیبی از مدیران کل استانی دستگاه‌های عضو به ریاست استاندار در استان مربوطه تشکیل می‌شود؛ درخواست رسیدگی و تجویز شکایت هر یک از دستگاه‌های مشمول یا گزارش ارسالی هر یک از دستگاه‌های اجرایی ابتدا در کمیته تخصصی مطرح می‌شود و در صورت عدم رفع اختلاف، موضوع در کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی، جهت تصمیم‌گیری نهایی مطرح خواهد شد.

زمان جلسات کارگروه، موضوع آن و دعوت به جلسه اعضا با قید دعوتنامه توسط نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان رئیس کارگروه، به اعضا ابلاغ می‌شود.

چنانچه موضوع از طریق کمیته تخصصی حل و فصل نشود، هر کدام از دستگاه‌های دولتی که قصد شکایت از متصدیان کسب‌وکار و کارآفرینان کسب‌وکارهای مجازی را داشته باشند، باید موضوع را در قالب درخواست شکایت جهت طرح و بررسی در کارگروه، به رئیس کارگروه که معاون حقوقی ریاست جمهوری است، اعلام کند.

همچنین دستگاه‌های دولتی باید در درخواست خود به طور مشخص، نوع تخلف، مستند قانونی مربوطه و آثار و عواقب تخلف به همراه راهکارهای حل و فصل موضوع را بیان کنند.

هیچ دستگاهی اجازه ندارد بدون تجویز طرح شکایت، درخواست فیلترینگ کند

بر اساس بخشنامه ابلاغی، در صورتی که کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی، تخلف موضوع شکایت را مقرون به واقع تشخیص دهد، اجازه طرح شکایت توسط دستگاه دولتی را خواهد داد؛ چنانچه تخلف احراز شده، از نظر کارگروه بدون احتمال ورود خسارت یا عواقب جدی قابل اصلاح باشد، کارگروه به طرف شکایت، فرصت اصلاح یا رفع تخلف را می‌دهد. چنانچه با اعلام دستگاه طرف شکایت از اصلاح یا رفع تخلف استنکاف کند، کارگروه مجوز طرح شکایت را به دستگاه متقاضی شکایت خواهد داد.

حسب مصوبه هیئت وزیران، هیچ یک از دستگاه‌های مشمول اجازه ندارند بدون طرح موضوع، در کمیته تخصصی و کارگروه و تجویز طرح شکایت، نسبت به طرح شکایت و درخواست فیلترینگ یا پاسخ به هر استعلام به منظور فیلترینگ اقدام کنند؛ در غیر این صورت اقدام مدیرانی که بدون در نظر گرفتن مجوز، شکایت را امضا کنند، به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی، ارجاع خواهد شد.

تصویر آیین‌نامه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی (صفحه اولصفحه دوم)

منبع مهر
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.