مرور برچسب

وی سی

اولویت‌های بازار سرمایه برای سرمایه ‌گذاری روی استارتاپ ها

قرار نیست شما از سرمایه‌گذار پول بگیرید و بروید یک دفتر خوشگل اجاره کنید. قرار نیست این پول برای حقوق فاندرها خرج شود. بلکه باید این پول تا می‌تواند در راه توسعه کسب و کار استفاده شود. این…